Arrays

Een array is eigenlijk geen type, maar een variabele die een rij waarden kan bevatten. Je kunt het zien als een straat met huisnummers. De naam van de straat is de naam van het array. Het huisnummer bepaalt het vakje van het array.

Voorbeeld:

string LeidseStraat[4];
Dit maakt een array van vier Strings. Hierbij geef je met de index (bv. 0, 1, 2, 3) aan naar welk element in het array je wijst. In C++ krijgt het eerste element als index 0.

In het volgende stukje Java-code krijgt elk element een waarde:

LeidseStraat[0] = "Familie Jansen";
LeidseStraat[1] = "Bakker Bard, de muzikale bakker";
LeidseStraat[2] = "Familie De Bruin";
LeidseStraat[3] = "Kees van den Berg";

Om de inhoud van een element op te vragen gebruik je ook de haakjes [] met daartussen het nummer (de index) van het element:

string bewoner = LeidseStraat[2];

In C++ kun je niet opvragen uit hoeveel elementen een array bestaat. Er zijn wel andere constructies waarbij dat wel kan, zoals een vector. Zie de pagina's over Standard Template Library.

Met een loopje kun je alle waarden laten zien:

for(int index=0; index < 4; index++)
{
  cout << LeidseStraat[index] << endl;

}

Nog een voorbeeld:

float trackDuration[4];
Dit maakt een array van vier floating-point waarden, bv. het aantal seconden dat een track van een CD duurt.

trackDuration[0] = 24.5;
trackDuration[1] = 247.9;
trackDuration[2] = 200.0;
trackDuration[3] = 86.3;

for(int index=0; index < trackDuration.length; index++)
{
  cout << trackDuration[index] << endl;
}

Initialiseren

Je kunt een array direkt bij het maken al initialiseren, dat betekent voorzien van een aantal waarden. Bij een array met namen van steden gaat dat als volgt:

string stad[] = {"Hilversum","Utrecht","Amsterdam"};

Het hele stukje code met een loopje ziet er dan zo uit:

string stad[] = {"Hilversum","Utrecht","Amsterdam"};

for(int index=0; index < stad.length; index++)
{
  cout << stad[index] << endl;
}