Systeemontwerp

Systeemontwerp begint met het definieren van wat je wilt maken en in welke context jouw systeem gaat werken. Maar wanneer noemen we iets een systeem ?

Deze lessen gaan over het ontwerpen van systemen, de architectuur, opdelen in kleinere stukken, hoe je verschillende onderdelen van een installatie laat samenwerken en hoe je kunt nagaan of je uiteindelijk echt gemaakt hebt wat je van plan was.

Leren programmeren is bij deze lessen niet het voornaamste doel. Programmeren is daarom ook niet het hoofbestanddeel. Enig inzicht in het schrijven van programma's is wel nodig, maar de lessen uit jaar 1 bieden daar voldoende basis voor.

Onderwerpen: