PHP college

Deze site is gewijd aan het college PHP voor DMD-1 en DMD-2 van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
Voor vragen of opmerkingen over de site kun je een mailtje sturen naar Marc Groenewegen.

Meer info

Meer informatie over PHP kun je vinden op diverse internet-sites en er zijn ook diverse goede boeken over. Enkele verwijzingen:
www.php.net
www.nl.php.net (nederlandse mirror)
Wrox : Professional PHP4 Programming
O'Reilly : Programming PHP

Doel van dit college

Bij dit college gaat het erom dat je inzicht krijgt in server-side programmeren met PHP, overzichtelijk informatie kunt presenteren en efficiente interaktie met de gebruiker kunt opzetten. Afhankelijk van de voortgang wordt het gebruik van externe databases in combinatie met PHP wordt in dit college behandeld of in een apart skills block.

Wat komt daar allemaal bij kijken