HTML form in PHP

Net als in het vorige voorbeeld zie je dat bij de form geen action is opgegeven. Als je dat doet worden de gegevens uit het formulier aan dezelfde pagina teruggegeven. Daarom kun je in dat geval het PHP-scriptje in dezelfde file zetten als het formulier. Let er wel op dat het scriptje in veel gevallen pas aktief mag worden nadat het formulier verstuurd is. Er moet dus minimaal 1 maal op 'submit' gedrukt worden voordat het PHP-script gaat doen waar het voor ontworpen is. Daarom zie je aan het begin van het script een testje staan om na te gaan of allebei de invoer-veldjes uit het formulier wel ingevuld zijn.
Getal een
Getal twee
Wat wil je ermee

We doen hier pas wat mee als je het formulier goed invult en verstuurt !

<?php

 $eerste=$_POST["getal1"];
 $tweede=$_POST["getal2"];
 $bewerking=$_POST["wat"];

 if($eerste != "" && $tweede != "")
 {

  // we checken nog even niet of het echt getallen zijn en geen strings
  
  switch($bewerking)
  {
   case "plus": $resultaat = $eerste + $tweede;
   break;
   case "min": $resultaat = $eerste - $tweede;
   break;
   case "maal": $resultaat = $eerste * $tweede;
   break;
   case "gedeeld door": $resultaat = $eerste / $tweede;
   break;
  }
  echo "$eerste $bewerking $tweede = " . $resultaat;
 }
 else echo "We doen hier pas wat mee als je het formulier goed invult
       en verstuurt !";
?>