Eindopdracht PHP blok 4

In blok 4 ga je een website maken met een aantal technieken die je dit jaar geleerd hebt. Dit mag je alleen of met z'n tweeën doen. Als er naar aanleiding van wat jullie willen maken nog theorie uitgelegd moet worden dan doen we dat. Aan het eind van blok 4 worden alle eindresultaten gepresenteerd aan de hele klas.

De eindopdracht bestaat eruit dat je:

Op 25 mei zijn de presentaties aan elkaar, Arjen en Marc. Voor elke presentatie zijn 10 minuten beschikbaar.

Beoordelingscriteria blok 4

Wat bepaalt of je het vak PHP blok 4 haalt ?

Minimum-eisen

De site die je gaat maken moet aan enkele basis-eisen voldoen. Om te beginnen moet je een gebruiker een dynamische site bieden, dus een site die reageert op wat de gebruiker doet.

Aan de invoerkant kun je de gebruiker invoervelden, knoppen, keuzemenu's, klikbare plaatjes bieden. Aan de uitvoerkant kun je bv. werken met plaatjes, gegevens uit een file, style-informatie op maat.

Je bent vrij in de keuze van het onderwerp. Kies iets dat je leuk vindt of nodig hebt.

Gereedschap

Maak gebruik van wat je hebt geleerd, zoals

Tot slot

Veel plezier !
Marc