PHP college: Overzicht

PHP is een afkorting van "PHP: Hypertext Preprocessor", een recursieve naam dus.

Wat betekent dit ?
Een preprocessor doet een voorbewerking zodat een ander programma het werk kan afmaken. PHP levert dus een soort tussenprodukt. Dat tussenprodukt is HTML (vandaar Hypertext in de naam). Het eindprodukt is een representatie op bv. een browser. De browser is in dat geval de postprocessor, ofwel het programma dat de job afmaakt.

PHP wordt ook wel "server-side HTML-embedded scripting language" genoemd. Een uitleg is op zijn (of haar) plaats:


Omdat een PHP programma op de server wordt uitgevoerd ontvangt de client (de browser) gewoon een HTML-pagina, net alsof de server een gewone HTML-pagina opstuurt. De client kan met geen mogelijkheid het verschil zien tussen een HTML-document dat dynamisch door de PHP-server is gemaakt en een file die al bestond. Ook is uit de HTML-code niet de PHP-code te halen die de server gebruikt om de HTML te genereren.

Wat kun je met PHP ?

Waarom dan PHP en niet bv. Javascript of CGI ?

Er zijn diverse hulpmiddelen om je website interaktief te maken. Denk eerst eens na over wat voor interaktiviteit je nodig hebt. Wil je de gebruiker een formulier laten invullen en iets met de gegevens doen, ga je een koppeling maken met een database waarin die gegevens verwerkt worden, wil je een spel schrijven dat de gebruiker kan spelen, of wil je alleen maar dat de plaatjes veranderen als de mousepointer erover beweegt ?

De volgende tabel geeft de belangrijkste mogelijkheden die er momenteel zijn.

Mogelijkheden voor interaktie met de gebruiker
Client-side Server-side
Java (Applet) Realtime-eisen Databasekoppeling, interaktie met server
Javascript Eenvoudige programma's of checks op de client, grafische programma's met snelle interaktie, volledige controle over browser -
PHP - Krachtige scripts op de server en koppeling met diverse andere systemen en databases
CGI - Allerlei programma's op de server, eenvoudige scripts

Hieraan zie je dat Javascript en PHP elkaar niet uitsluiten maar zelfs uitstekend kunnen aanvullen.

Gebruik van PHP

Je kunt PHP-code in je HTML-files opnemen of PHP-code in aparte PHP-files zetten en die uitvoeren. Welke manier je kiest hangt af van wat je wilt bereiken.

PHP opnemen in een HTML-file

Vaak wil je op een of meer plaatsen in een HTML-file een stukje PHP-code laten uitvoeren. Je moet dan aangeven waar een stuk PHP-code begint en waar het eindigt, anders denkt je browser dat het HTML is.

<?php

  echo "Dit is de meest gebruikte manier";

?>

PHP in een aparte file

Aanroepen van externe PHP files doe je met het 'include' statement. Een reden om externe files te gebruiken is om je programma's overzichtelijk te houden. Allerlei funktionaliteit die bij elkaar hoort stop je in een eigen file en je roept vanuit het hoofdprogramma alleen bepaalde functies uit diverse files aan.

Een andere reden voor gebruik van externe files is dat je bepaalde functies die je maakt opnieuw kunt gebruiken voor andere programma's. Je neemt een 'include' op in elk programma dat de funktionaliteit van zo'n externe PHP-file wil gebruiken en roept de functies uit die externe file aan.

<?php

  echo "Hier roepen we een externe PHP file aan...<br>";
  include("extern.php");
  echo "<br>Dat was het";

?>