Een alternatief voor echo: printf()

printf() biedt meer mogelijkheden dan echo voor formattering, vooral met getallen.

<?php
// Verzin een paar variabelen en geef ze een waarde
$plaatsnaam="Almere";
$capaciteit=2100.35462;

 printf("De windmolen van %s heeft een capaciteit van %5.0f kilowatt<br>",
     $plaatsnaam,$capaciteit);

 printf("De windmolen van %s heeft een capaciteit van %5.1f kilowatt<br>",
     $plaatsnaam,$capaciteit);

 printf("De windmolen van %s heeft een capaciteit van %5.2f kilowatt<br>",
     $plaatsnaam,$capaciteit);

 printf("De windmolen van %s heeft een capaciteit van %5.3f kilowatt<br>",
     $plaatsnaam,$capaciteit);

 printf("<p>\n");

 printf("Number format: %s<br>\n",number_format($capaciteit,2,",","."));
 printf("Number format: %s<br>\n",number_format($capaciteit,2,".","k"));
?>
De windmolen van Almere heeft een capaciteit van 2100 kilowatt
De windmolen van Almere heeft een capaciteit van 2100.4 kilowatt
De windmolen van Almere heeft een capaciteit van 2100.35 kilowatt
De windmolen van Almere heeft een capaciteit van 2100.355 kilowatt

Number format: 2.100,35
Number format: 2k100.35