Tekenen met PHP

Je vindt alle teken-functies onder 'Image functions' op de PHP site.

LET OP !!!
De onderstaande code moet in een aparte PHP-file staan, zonder HTML-context. Er mogen geen lege regels of spaties voor <?php of na ?> staan !
 <?php

 header("Content-type: image/png");

 // Definieer enkele constante waarden
 define("IMGWIDTH",150);
 define("IMGHEIGHT",150);
 
 // Maak een nieuw plaatje
 $im = imagecreate(IMGWIDTH,IMGHEIGHT);

 // Bepaal de achtergrondkleur
 $backgroundcolor = imagecolorallocate($im,200,200,200);

 // Verzin een paar kleuren
 $red = imagecolorallocate($im,255,0,0);
 $green = imagecolorallocate($im,0,255,0);
 $blue = imagecolorallocate($im,0,0,255);

 // Teken een paar rechthoeken
 imagefilledrectangle($im,10,10,140,140,$red);
 imagefilledrectangle($im,25,25,138,138,$green);
 imagefilledrectangle($im,40,40,136,136,$blue);

 // Stuur het plaatje naar de browser
 ImagePNG($im);

 // Geef het gebruikte geheugen terug
 ImageDestroy($im);

 ?>