PHP voorbeelden

Informatie over de webserver en de browser
Braindump: php_info() Alle PHP-capaciteiten van de webserver
Browsertype Met welke browser wordt de pagina bekeken
Achtergrond afhankelijk van tijdstip Tijd op de server bepaalt de achtergrond
Plaatjes afhankelijk van tijdstip Tijd op de server bepaalt welk plaatje je ziet

Formulieren
Gegevens doorgeven met 'hidden' inputs Geef je website een geheugen
Gegevens onthouden in een sessie Geef je website een geheugen
Session login Sessie met login
URL ontrafelen Splits URL in protocol,server,path

Files
Werken met files Schrijven naar en lezen uit een file
File sorteren Tekstfile in een keer in een array zetten om te sorteren
File upload Upload van een file vanuit browser naar de webserver

Tekenen
Tekenen met GD-library Dynamische web-images (jpg,png etc)
Werk van studenten Opvallende creaties

Projecten
Gastenboek Gastenboek zonder database
Poll Poll zonder database

Vanalles
Smileys :-) omzetten in
PHP en Javascript De webserver bepaalt de tekst in een popup-window
Pixmap tekenen Tekenen met dotjes
Sparse array Sparse array omzetten in dense array