Inhoudsopgave
HTML college
Overzicht HTML
Goed HTML
Lijsten
Tabellen
Hyperlinks
Absolute vs. relatieve links
Stijldefinitie (CSS)
Positioneren
Layout met CSS
FORMS
FORM-elementen
PHP-script
Frames
HTML XTRA
Oefeningen en opdrachten