Inhoudsopgave
PHP college
Overzicht PHP
Variabelen, constanten en datatypes
Arrays
Expressies
HTML forms en PHP
Doorgeven van arrays uit een FORM
Flow control
Functies
Gebruik van PHP's ingebouwde functies
Files
Tekenen
PHP voorbeelden
Oefeningen en opdrachten